Dây cấp BI

BI

Dây cấp BI

Kích thước : ( 40,50,60 cm )

Áp Lực : 1,5 Mpb

Nhiệt Độ : 0 - 99

Cấu Tạo : bện Inox, lõi EPDM, mũ Inox, ốc đồng