Dây cấp BS

BS

Dây cấp BS

Kích thước : ( 40,50,60 cm )

Áp lực : 1,5 Mpb.

Nhiệt độ : 0 - 99.

Cấu tạo : bện Inox, lõi EPDM, mũ Inox, ốc đồng.