CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH

Thời gian sản xuất và giao sản phẩm

  • Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại BCM Việt Nam bắt đầu sản xuất sau khi hai bên đã thống nhất được bản thiết kế. Trong quá trình sản xuất khách hàng có quyền kiểm tra và yêu cầu http://bcmvietnam.com sản xuất theo đúng mẫu và chất liệu sản phẩm đã thỏa thuận (nếu cần).

Thời gian giao nhận sản phẩm

  • Thời gian giao hàng kể từ ngày khách hàng (ký hợp đồng sản xuất – duyệt thiết kế )
  • Trong quá trình sản xuất có một số nguyên nhân khách quan như thời tiết, mất điện ……. mà chúng tôi không đảm bảo giao hàng đúng tiến độ cho khách hàng thì http://bcmvietnam.com phải có trách nhiệm thông báo cho khách hàng được biết để hai bên cùng thống nhất giải quyết.

Thanh toán

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

  • http://bcmvietnam.com phải có trách nhiệm làm đúng chất liệu, thiết kế mà hai bên đã thống nhất.
  • Khách hàng phải có trách nhiệm thanh toán đúng theo hợp đồng đã quy định
  • Khách hàng phải có trách nhiệm duyệt bản vẽ phối cảnh và bản vẽ kỹ thuật, trong trường hợp http://bcmvietnam.com sản xuất đúng kích thước theo yêu cầu của khách hàng  nhưng không lắp đặt được sản phẩm do nguyên nhân khách quan như trần không phẳng, tường vênh... thì hai bên phải có trách nhiệm lên phương án sửa chữa lắp đặt sản phẩm.

Bảo hành

Chính sách xử lý khiếu nại

  • Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
  • Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.
  • Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.