TST-801

Tay sen TST 801

Tay sen điều chỉnh 4 cấp 5 chế độ.

Bằng nhựa mạ chrome.

Dùng trong phòng tắm.