1. GK 01

 

Giá kệ nhà tắm Inox 304

Gồm có :  - Giá góc 2 tầng.

                 - Giá để khăn và treo quần áo.

                 - Giá treo khăn.

                 - Hộp giấy vệ sinh.

                 - Giá cốc cọ vệ sinh.