hop-giay

hop-giay

5. HG

 

Cấu tạo sản phẩm : Inox 304

Phạm vi sử dụng : Lắp đặt sử dụng trong nhà vệ sinh.