Đầu xịt VXT 714

VXT-113

Đầu xịt VXT 714

Cấu tạo : Nhựa ABS tay bấm trắng.

Phạm vi sự dụng : Nhà vệ sinh.