Dây cấp BDS

BDS

Dây cấp BDS

Kích thước : ( 40,50,60 cm )

Áp lực : 1,5 Mpb.

Nhiệt độ : 0 - 99

Cấu tạo : Bện Inox 1 đầu kim, lõi EPDM, mũ Inox, ốc đồng.