Dây cấp BN

BN

Dây cấp BN

Kích thước ( 40,50,60 cm )

Cấu tạo : Dây bện Inox và cước, lõi EPDM, mũ Inox, ốc đồng.