BVN-601

Vòi Nước BVN-601

Cấu tạo sản phẩm: Vòi nước bằng đồng.
Kích thước: 10cm, DN15
Phạm vi sử dụng: vòi rửa, vòi vườn, máy giặt, vòi nước trong gia đình