Xi phông BXP 02

9. BXP 02

Xi phông BXP 02

Cấu tạo : Ống nhựa ABS nắp lật Inox.

Phạp vi sử dụng : Lắp đáy chậu rửa.