Sen tắm BVN 201

BVN 201

Sen tắm BVN 201

Cấu tạo : Đồng mạ Chrome / Niken

Trọng lượng : 750 gr.

Phạm vi sử dụng : Nhà tăm.